Select Language

AI社区

人工智能数据集交易平台

           
行业
日期   标价   图片   VIP  
地区
价格 ~ 排序
 
  图片列表  图文列表 
 
6,003段人群聚集行为视频数据【数据堂】
 
8,785段抽烟行为视频数据【数据堂】
 
2,608段减肥前后对比视频数据【数据堂】
 
5,416段打喷嚏行为视频数据【数据堂】
 
1,274段翻越栏杆行为视频数据【数据堂】
 
874段破坏公共设施行为视频数据【数据堂】
 
2,641段咳嗽行为视频数据【数据堂】
 
14,592段火焰视频数据【数据堂】
 
202人多角度唇形多模态视频数据【数据堂】
 
大模型视频数据集【用于文生视频】
  • 大模型视频数据集【用于文生视频】
  • 数据集:大模型视频数据集【用于文生视频】数据概述:中文论文数据包含:“包含地理、人文、科技、美食、游记等各类纪录片,风景
  • 格式:视频 数据规模:30W部应用场景:文生视频
  •   数据服务商:payititi-AI助手