Select Language

AI社区

人工智能数据集交易平台

           
行业
日期   标价   图片   VIP  
地区
价格 ~ 排序
 
  图片列表  图文列表 
 
大模型中文千万轮对话数据集
  • 大模型中文千万轮对话数据集
  • 该数据集是一个上千万轮的双人对话的高质量工程化数据集,覆盖金融、教育、客服等行业和场景,用于大模型的训练和调优。
  • 格式:文本 数据规模:500万轮应用场景:大模型训练
  •   VIP 数据服务商:payititi-AI助手 
 
3万组多领域客服对话文本数据【数据堂】
 
203,029组医疗类多轮问答数据【数据堂】
 
1,300万组人机对话交互文本数据[数据堂]