Select Language

AI社区

人工智能数据集交易平台

           
行业
日期   标价   图片   VIP  
地区
价格 ~ 排序
 
  图片列表  图文列表 
 
5,000组街景3D&2D融合目标检测数据【数据堂】
 
110人多种角度光照表情组合人脸图像数据【数据堂】
 
中文普通话男声合成库-有声小说
 
1,535小时中英混读手机采集语音数据【数据堂】
 
38人港式粤语素人平均音色合成库【数据堂】
 
10.4小时日语女声合成库【数据堂】
 
20小时美国英语男声合成库【数据堂】
 
20.1小时中文男声客服合成库【数据堂】
 
13.8小时中文女声情感合成库【数据堂】
 
12.6小时中文女声对话式客服合成库【数据堂】